Witamy w KyotoCooling®

KyotoCooling jest najbardziej oszczędną i wydajną technologią chłodzenia centrów danych przy użyciu powietrza dostępną obecnie na rynku. Oparte na opatentowanej technologii rozwiązanie KyotoCooling® wykorzystuje KyotoWheel zapewniając 90-procentową efektywność w zakresie odprowadzania ciepła, co z kolei umożliwia nieprzerwane chłodzenie centrum danych bez zużycia energii przez wiele godzin. Rozwiązania KyotoCooling® od dawna stosuje się w centrach przetwarzania danych zaprojektowanych zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Tier III i Tier IV, zlokalizowanych w krajach o gorącym i chłodnym klimacie, ponieważ zapewniają niezwykłą wydajność i oszczędności. Średni współczynnik efektywności zużycia energii (Power Usage Effectiveness, PUE) we wszystkich obecnie funkcjonujących instalacjach KyotoCooling® na świecie wynosi mniej niż 1.25.

main